1. Organizatorem „Obozu na rolkach 2023” jest: Stowarzyszenie Wrocław Rolkuje KRS 0000720206 NIP 8982241599 REGON 369541402
 2. Za zorganizowanie obozu odpowiadają Organizatorzy, a za prawidłowy
  przebieg warsztatów odpowiada kadra obozu, na którą składają się: Kierownik Obozu, Wychowawcy, Instruktorzy zatrudnieni przez Organizatorów.
 3. Uczestnik obozu musi zaakceptować niniejszy regulamin. Brak akceptacji
  oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Obozie na rolkach 2023.
 4. Organizatorzy mają prawo do skreślenia z listy uczestników osób
  zakłócających porządek, osób przeszkadzających w prowadzeniu zajęć,
  nie wykonujących poleceń instruktora, lub w jakikolwiek inny sposób
  naruszających Regulamin. Skreślenie z listy uczestnika następuje poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem, na numer wskazany w formularzu kontaktowym. Opiekun ma 12h godziny na odbiór skreślonego uczestnika z miejsca obozu.
 5. Uczestnik obozu ma obowiązek posiadania sprawnego sprzętu rolkarskiego, w tym pełnego zestawu ochraniaczy oraz kasku. Wymagane jest zdjęcie hamulców z rolek.
  Uczestnicy nieposiadający sprawnego i kompletnego sprzętu nie zostaną
  dopuszczeni do zajęć rolkarskich.
 6. Wszelkie zajęcia odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Kadrę Obozu.
  Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.
 7. Posiadanie lub zażywanie wszelkich substancji psychoaktywnych, jest
  zabronione.
 8. W miejscu odbywania się zajęć i wypoczynku obowiązuje zakaz palenia
  tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania nielegalnych substancji.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki
  powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
  Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie
  przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i
  ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie
  samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 11. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
 12. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek
  poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 13. W celach promocyjnych Obozu na rolkach możliwa jest publikacja zdjęć i
  filmów (fb, ig, strona internetowa – www.oboznarolkach.pl,
  www.wroclawrolkuje.pl, www.rolsrolki.pl) z obozu, w których bierze udział
  uczestnik.
 14. Płatność za obóz jest możliwa poprzez: przelew tradycyjny lub gotówkowo.
 15. Opłata za Obóz na rolkach jest wymagana:
  a) zaliczka (600 zł) najpóźniej do 1.03.2023, lub jeśli zapis nastąpił po 1.03.2023, 3 dni od daty zapisu.
  b) pełna kwota najpóźniej do 15.06.2023r.
 16. W razie wyboru płatności online (przelew tradycyjny) klient ma prawo do
  rezygnacji z zakupionej usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania
  przyczyny. Informacje o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na:
  kontakt@oboznarolkach.pl
 17. Rezygnacja z zakupionej usługi nie będzie możliwa od momentu rozpoczęcia
  jej realizacji, to jest od momentu rozpoczęcia się Obozu na Rolkach.