1. Organizatorem „Obozu na Rolkach” są: Inline skating Jacek Skorupski-Cymbaluk ul. Piastowska 2 57-100 Strzelin NIP: 9141569244 REGON: 381255414 oraz instruktor PZSW Tomasz Wieczorek.

2. Za zorganizowanie obozu odpowiadają Organizatorzy, a za prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada kadra obozu, na którą składają się: Kierownik Obozu, Wychowawcy, Instruktorzy zatrudnieni przez Organizatorów.

3. Uczestnik obozu musi zaakceptować niniejszy regulamin. Brak akceptacji oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Obozie Na Rolkach.

4. Organizatorzy mają prawo do skreślenia z listy uczestników osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć, nie wykonującym poleceń instruktora, lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin. Skreślenie z listy uczestnika następuje poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem, na numer wskazany w formularzu kontaktowym. Opiekun ma 24 godziny na odbiór skreślonego uczestnika z miejsca wypoczynku.

5. Uczestnik obozu ma obowiązek posiadania sprawnego sprzętu rolkarskiego, w tym pełnego zestawu ochraniaczy oraz kasku. Wymagane jest zdjęcie hamulców z rolek. Uczestnicy nieposiadający sprawnego i kompletnego sprzętu nie zostaną dopuszczeni do zajęć rolkarskich.

6. Wszelkie zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez Kadrę Obozu. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.

7. Posiadanie lub zażywanie wszelkich substancji psychoaktywnych, nieodpowiednich dla dzieci, jest zabronione.

9. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania nielegalnych substancji zmieniających świadomość.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Wrocław Rolkuje nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.

12. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.

13. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

14. W celach promocyjnych Wrocław Rolkuje oraz R’ols możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.

15. Płatność za zajęcia jest możliwa poprzez: szybkie płatności PayU, przelew tradycyjny lub gotówkowo.

16. Opłata za Obóz Na Rolkach jest wymagana:
a) zaliczka (500zł) najpóźniej na tydzień po zapisaniu dziecka
b) pełna kwota najpóźniej do 1.06.22r.

17. W razie wyboru płatności online (płatność PayU lub przelew tradycyjny) klient ma prawo do rezygnacji z zakupionej usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Informacje o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na: zapisy@wroclawrolkuje.pl

18. Rezygnacja z zakupionej usługi nie będzie możliwa od momentu rozpoczęcia jej realizacji, to jest od momentu rozpoczęcia się pierwszych zajęć w kursie.

19. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres mailowy: zapisy@wroclawrolkuje.pl. Organizator ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.